Welcome to an energy update Friday 23/9

Welcome to an energy update Friday 23/9
 

Welcome to an energy update Friday 23/9

At the moment, the energies are rather sluggish, partly because Mercury is to a retrograde level until 1/10.
But the energies also drag us inwards in ourselves and inertia can become frustrating.

It is important to be in the present and trust in your heart and rest in it.
Balances and imbalances are also a huge theme.

In all its forms, they can now be awakened – masculine/feminine, the poles of chronchakra – rotchakra, the inner life and the balance of external life, the future and the present.

Balance between darkness and light is also important now that we are heading toward the Autumn equinox on Friday 23/9.
It is important to let all feelings feel and stay in the present and expand in the heart. Old knowledge about cycles is within us – trust it.
A really nice autumn equinox I wish you with perhaps a nice ceremony to celebrate this year’s cycles and also your own cycles

Have you ever met a person that’s so like you

Welcome to an energy update Friday 23/9
Welcome to an energy update Friday 23/9

Varmt välkommen till en energiuppdatering fredag 23/9

Just nu är energierna ganska tröga, delvis på grund av att Merkurius är i retrograd fram till den 1/10.
Men energierna drar oss också inåt i oss själva och trögheten kan bli frustrerande.

Viktigt att vara i nuet och lita på sitt hjärta och vila i det.
Balanser och obalanser är också ett jättestort tema.

I alla dess former kan de väckas nu – maskulint/feminint, polerna kronchakra – rotchakra, inre livet och yttre livets balans, framtiden och nuet.

Balans mellan mörker och ljus är också viktig nu när vi går in mot Höstdagjämningen på fredag 23/9.
Viktigt att låta alla känslor få kännas och stå kvar i nuet och expandera i hjärtat.

Gammal kunskap kring cykler finns inom oss – lita på den.
En riktigt fin höstdagjämning önskar jag dig med kanske en fin ceremoni för att fira årets cykler och även samtidigt dina egna cykler

En stor grönskimrande diamant placeras i Era hjärtan

شارك المقالة