wydobycie wody kobiety, świętego płynu lub nektaru jadeitowego

wydobycie wody kobiety, świętego płynu lub nektaru jadeitowego

wydobycie wody kobiety, świętego płynu lub nektaru jadeitowego

“Starożytni Tantrycy i Taoiści mówili, że żeńska Yoni jest siedzibą życia, świętą świątynią miłości,
przyjemności i boskiej ekstazy.
Twierdzili oni, że ciało kobiety,
pobudzone od miłości i uwielbienia, jest zdolne do wytwarzania pewnych płynów leczniczych, które podnoszą świadomość człowieka i zbliżają go do Boga.

Dla tantrycznych mężczyzn wydobycie wody kobiety, świętego płynu lub nektaru jadeitowego (jak go nazywali),
było równoznaczne z otrzymaniem całej świętej energii Shakti ziemi; jej piękna, wrażliwości, miłości i obfitości.
Do tego potrzebne są pieszczoty, miłosna preambuła musi być naładowana cierpliwością, poświęceniem, subtelnością,
wsparciem i oddaniem. Jest to święty obrzęd, który pozwala mężczyźnie przyjąć energię Bogini w obrębie własnej istoty i połączyć się z nią. I umożliwia kobiecie dostęp do najpotężniejszych wymiarów”.

When a woman submits to a man | SUBMISSION V SURRENDER

extraction of water from a woman
extraction of water from a woman

extraction of water from a woman, a sacredfluid or a edible nectar

“Ancient Tritters and Taoists said that female Yoni is the seat of life, the holy temple of love,

pleasure and a divine outteam.

They claimed that the body of the woman,
Stimulated from love and love,
it is capable of producing certain medicinal fluids which raise human awareness and bring it closer to #God.

For men, the extraction of the water of a woman, a holy fluid or a nectar (as they called it),

It was equivalent to getting all the holy energy of Shakti of the earth; its beauty, sensitivity, love and abundance.

For this we need to have an infantry, the love of the preamble must be charged with patience, dedication, subtlety,
support and donation.
It is a sacred perch that allows a man to absorb the energy of a bogini within his own creature and connect to it.
And gives women access to the most powerful dimensions.”

Signs of your spiritual connection to the universe

صفحتنا الرسمية توأم الشعلة بالعربي

صفحتنا الرسمية فرندة – Farandh

extraction of water from a woman
شارك المقالة